خانم 44 ساله با درد قسمت فوقانی شکم

دکتر علی جعفریان
  • سمت : استاد گروه جراحی
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : جراحی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


درد; شکم; درد قسمت فوقانی شکم