روش برخورد با بيمار مبتلا به اختلال چربی خون

دكتر فرهاد شاهی
  • سمت : دانشیار گروه داخلی
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : داخلی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


اختلال; چربی; خون; اختلال چربی; خون; اختلال چربی خون