چگونه زخم پای دیابتی را ارزیابی کنیم؟

دکتر مهناز سنجری
  • گروه آموزشی : علوم پایه

معرفی برنامه

اهداف برنامه