چگونه پای سالم در افراد مبتلا به دیابت را ارزیابی کنیم؟

مریم اعلاء
  • گروه آموزشی : علوم پایه

معرفی برنامه

اهداف برنامه